Jeroen Felix 25 jaar Rector Cantus van de St. Jan's Katedraal en 25 jaar dirigent van de Scola Cantorum.


Zondag 31 oktober 2021 vierde Jeroen Felix (*1961) zijn zilveren Jubileum als Rector Cantus van de Bossche Sint-Jan.
In deze functie is hij verantwoordelijk voor de kerkmuziek in de kathedraal. Hij is dirigent van de Schola Cantorum ‘Die Sangeren Onzer Liever Vrouwen’ en hij is muziekdocent aan het opleidingsinstituut. Op dit moment volgen zo’n veertig kinderen en jeugdigen daar een opleiding. Op zon- en feestdagen zingen zij mee tijdens de vieringen in de kathedraal.
Naast zijn werk als Rector Cantus van de Sint-Jan is Jeroen Felix al vele jaren betrokken als muzikaal leider bij de Bachcantates die in ’s-Hertogenbosch worden uitgevoerd. Daarnaast werkt hij mee aan de realisatie van het Nederlands Gregoriaans Festival dat in ’s-Hertogenbosch zal plaatsvinden in de jaren 2021-2022-2023.
Ook bisdom-breed is Jeroen Felix dienstbaar aan de kerkmuziek. Hij is bestuurslid (vicevoorzitter) van de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Tevens is hij beleidsmedewerker van deze instelling die namens de bisschop de kerkmuziek in het bisdom behartigt. Vanuit de KISG is Jeroen Felix betrokken bij landelijke instellingen voor de kerkmuziek.
Op zondag 31 oktober 2021 werd tijdens de hoogmis in de kathedraal stilgestaan bij het jubileum van Rector Cantus Jeroen Felix.
Aan het einde van de hoogmis heeft plebaan Vincent Blom (als voorzitter van de KISG en bisschoppelijk gedelegeerde voor de liturgie in het bisdom) namens de bisschop de ‘Floris van der Putt penning’ uitgereikt aan de jubilaris.
De bisschop, Mgr. De Korte, heeft op voordracht van het bestuur van de KISG, deze erepenning aan Jeroen Felix toegekend vanwege zijn buitengewone verdiensten voor de kerkmuziek.