CV


Jeroen Felix, geboren in Boxtel, studeerde hobo bij Koen van Slogteren aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam.
Na zijn eindexamen hobo studeerde hij koordirectie aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. Zijn docenten aldaar waren Reinier Wakelkamp en Kerry Woodward. Daarnaast volgde hij diverse cursussen op het gebied van koor- en orkestdirectie, Gregoriaans en barokhobo.

Als hoboïst concerteerde hij in binnen- en buitenland zowel solistisch als in ensembleverband. Als kerkmusicus was hij verbonden aan de Stadskerk St. Cathrien te Eindhoven, en mede oprichter van de concertserie `Muziek in de Cathrien`.

Hij is dirigent van het Helmonds Vocaal Ensemble en van 1990 tot en met 2009 dirigent van kamerkoor Musica Vocalis uit Uden.
In september 1996 werd hij aangesteld als Rector Cantus van de Schola Cantorum van de Kathedrale Basiliek St. Jan in `s-Hertogenbosch.

Met deze koren dirigeerde hij talloze concerten in binnen- en buitenland en verleende hij medewerking aan diverse radio-, televisie- en cd opnamen. Op 16 april 2005 nam hij de Anjer Kinderkoor Zangprijs, een cultuurprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, in ontvangst. De prijs is aan Jeroen Felix toegekend als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet op het terrein van methodisch zangonderricht aan kinderen en de wijze waarop hij daaraan als dirigent van kinderzangkoren in Noord-Brabant vorm en inhoud heeft gegeven.

Van 2010-2012 is hij werkzaam geweest als consulent vocale muziek bij de Stichting Kunstbalie te Tilburg.

Sinds 2006 is hij tevens dirigent van het Bach Collegium 's-Hertogenbosch, een vocaal en instrumentaal barokensemble. Dit ensemble is inmiddels bekend geworden door de serie `Bach op zaterdag` in `s-Hertogenbosch. Jeroen Felix is initiatiefnemer van deze serie en oprichter van het Bach Collegium `s- Hertogenbosch.

Zondag 21 januari 2018 opende het Helmonds Vocaal Ensemble haar jubileumjaar met een feestelijk barokprogramma in een volle Sint Trudokerk in Stiphout. Na afloop van het concert kreeg burgemeester Blanksma het woord. Na een felicitatie aan het HVE vanwege het 25-jarig jubileum, nodigde de burgemeester Jeroen Felix uit om naar voren te komen. De nietsvermoedende dirigent nam de felicitaties in ontvangst vanwege het feit dat hij 25 jaar muzikaal leider is van het HVE. Gememoreerd werd wat Jeroen allemaal voor het koor heeft betekend waarna ook al zijn andere bezigheden in de wereld van de koormuziek werden aangehaald. Tenslotte kwamen de niet verwachte, maar oh zo verdiende woorden "het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd......."' en werd de medaille opgespeld. Jeroen is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op 30 oktober 2021 was de viering van het 25-jarig jubileum van Jeroen als Rector Cantus van de Sint Jan's kathedraal te 's-Hertogenbosch en als dirgent van de Scola Cantorum.
Tevens is hem de "Van de Putt penning" uitgereikt. Een erepenning van het bisdom 's-Hertogenbosch voor bijzondere verdiensten voor de kerkmuziek en de muziek in zijn algemeenheid. 

Jeroen is per 1 oktober 2022 benoemd tot dirigent van het Boxmeers Vocaal Ensemble.